เอลิส สมาร์ท สลิม 0.1

เอลิส สมาร์ท สลิม 0.1

ติดแน่นมั่นใจ บางเฉียบ 0.1 ซม.
ซึมซับได้มากถึง 1.5 เท่า* ให้ความรู้สึกแห้งสบาย แถบกาวติดแน่น ไม่ห่อตัว มั่นใจทุกกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควบคุมกลิ่นรู้สึกสะอาด มั่นใจตลอดวัน ด้วยกลิ่นหอมจากยูคาลิปตัส**

เหมาะกับการใช้

กลางวัน

ขนาด ความยาว
ขนาดความยาว

แบบกลางวัน

Day

ขนาด ความยาว
ขนาดความยาว

แบบกลางวัน

Day

กลางวัน

22.5 ซม.

กลางวัน

25 ซม.

จำนวน 18 ชิ้น

จำนวน 16 ชิ้น

กลางวัน

22.5 ซม.

จำนวน 18 ชิ้น

กลางวัน

25 ซม.

จำนวน 16 ชิ้น

วิธีการใช้

ควรล้างมือให้สะอาดทั้งก่อน
และหลังการเปลี่ยนผ้าอนามัย

ควรเปลี่ยนผ้าอนามัย
ทุกๆ 3-4 ชั่วโมงจะดีที่สุด

หลังจากเปลี่ยนผ้าอนามัยแผ่นเก่า
ควรม้วนและห่อกระดาษให้มิดชิด
ก่อนทิ้ง