เอลิสเอ็กซ์ตร้า สลิม 0.1
คอตตอนพลัส

เอลิสเอ็กซ์ตร้า สลิม 0.1
คอตตอนพลัส

เอลิส เอ็กซ์ตร้าสลิม 0.1 คอตตอนพลัส
ผ้าอนามัยแบบบางกำลังดี ที่มีส่วนผสมของคอตตอนธรรมชาติ กาวติดแน่นไม่เลื่อนหลุด อิสระทุกการเคลื่อนไหว พกความมั่นใจ ตลอดวัน

เหมาะกับการใช้

กลางวัน / กลางวันและกลางคืน  / กลางคืน

ขนาดความยาว

ขนาดความยาว

แบบกลางวัน
Day

แบบกลางวัน
กลางคืน
Day & Night

กลางวัน

22.5 ซม.

จำนวน 9 ชิ้น

จำนวน 18 ชิ้น

กลางวัน

25 ซม.

จำนวน 8 ชิ้น

จำนวน 16 ชิ้น

กลางวัน-กลางคืน

30 ซม.

จำนวน 7 ชิ้น

จำนวน 14 ชิ้น

กลางคืน

35 ซม.

-

จำนวน 12 ชิ้น

วิธีการใช้

ควรล้างมือให้สะอาดทั้งก่อน
และหลังการเปลี่ยนผ้าอนามัย

ควรเปลี่ยนผ้าอนามัย
ทุกๆ 3-4 ชั่วโมงจะดีที่สุด

หลังจากเปลี่ยนผ้าอนามัยแผ่นเก่า
ควรม้วนและห่อกระดาษให้มิดชิด
ก่อนทิ้ง